سدبیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/71%
حجم
3
0
/
4
0
7
0
M
تصویر نماد سدبیر

سدبیر

|مجاز
س. تدبیرگران فارس وخوزستان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/71%
حجم معاملات
3
0
/
4
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  2
  0
  /
  0
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/16
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت50,850پایین ترین قیمت48,250

  بازده ماهانه

  سدبیرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سدبیر
 • ارزش بازار
  12/40 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %1/39
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  238/27 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/78
52,650بازه قیمت روز45,850
172/03 B
حقیقی
172/03 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  250,000,000
 • درصد شناور
  %39/03
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/69
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت عمران تجارت سروش-سهامی خاص-21/88%شرکت ماهان ساینارنوین-سهامی خاص-10/43%شخص حقیقی6/69%شخص حقیقی6/16%شخص حقیقی3/36%شخص حقیقی3/22%شخص حقیقی2/14%شخص حقیقی1/94%شخص حقیقی1/45%شخص حقیقی1/44%شخص حقیقی1/23%شخص حقیقی1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد