قچار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4
0
/
5
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5
0
/
1
0
8
0
%
حجم
سهم
1
0
6
0
/
0
0
6
0
M
تصویر نماد قچار

قچار

|مجاز
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4
0
/
5
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5
0
/
1
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
6
0
/
0
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  4
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  2/12
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,370پایین ترین قیمت5,080

  بازده ماهانه

  قچارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3/99 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قچار
5,370بازه قیمت روز4,670
80/76 B
حقیقی
84/75 B
3/99 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  5
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  23/76 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/46
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/99 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  321/75 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/18
 • حجم عرضه3/84 M
 • حجم تقاضا3/14 M
تعدادحجم خریدقیمت
16,0005,250
118,0845,240
2400,0005,200
129,8005,190
142,5005,180
قیمتحجم فروشتعداد
5,280135,6371
5,30053,0284
5,32017,9574
5,330124,9556
5,340111,7885
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
7/43
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  3,500,000,000
 • درصد شناور
  %33/57
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/67
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۱۱:۴۱”
  آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نمادهای (کایزد1)، (قچار1) و (فسوژ1)
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۱۳:۱۳”
  آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نمادهای (کایزد1)، (قچار1) و (فسوژ1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۸۲۱:۲۲”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نمادهای معاملاتی (قچار1) و (وارس1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۵۱۳:۲۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (قشیر1) و (قچار1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۶۱۳:۵۲”
  بازگشایی نماد معاملاتی (قچار1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت زرین دانه سرآشپز-سهامی خاص-51/76%شرکت توشه زرین سپاهان -سهامی خاص -5/48%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا4/37%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی برلیان2/84%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/98%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد