ثغرب
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5
0
/
5
0
%
حجم
سهم
1
0
/
0
0
9
0
M
تصویر نماد ثغرب

ثغرب

|مجاز
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5
0
/
5
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
0
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/28
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,480پایین ترین قیمت11,480

  بازده ماهانه

  ثغربصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثغرب
11,480بازه قیمت روز9,980
12/52 B
حقیقی
12/52 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  13/58 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  2/50 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی
  15/20
 • حجم عرضه4/76 M
 • حجم تقاضا103/96 K
تعدادحجم خریدقیمت
1038,501,89511,480
11,00011,400
21,60011,250
25,20011,000
150,00010,750
قیمتحجم فروشتعداد
11,6604,3271
12,09010,0001
12,17036,0344
12,3504,0851
12,39010,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/38
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  1,200,000,000
 • درصد شناور
  %27/83
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه41/64
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۱:۳۱”
  تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۳:۲۶”
  تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۲۱:۲۶”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۲۲:۱۲”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۹۱۳:۰۸”
  بازگشایی نماد معاملاتی (ثغرب1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام-68/63%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -3/54%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد