چخزر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/32%
حجم
3
0
3
0
7
0
/
3
0
3
0
K
تصویر نماد چخزر

چخزر

|مجاز
صنایع چوب خزر کاسپین|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/32%
حجم معاملات
3
0
3
0
7
0
/
3
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/84
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت74,600پایین ترین قیمت71,600

  بازده ماهانه

  چخزرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  10,458,795,050ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

چخزر
 • ارزش بازار
  14/64 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  9
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/17
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  10/46 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  181/34 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی7/07
75,800بازه قیمت روز65,900
24/66 B
حقیقی
14/20 B
0
حقوقی
10/46 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
37/94
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  200,000,000
 • درصد شناور
  %21/33
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 20
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین-سهامی خاص67/54%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین6/75%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-1/88%شخص حقیقی1/38%شرکت مدیریت کاوه پوشش پارسیان-سهامی خاص-1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد