چخزر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/13%
حجم
1
0
8
0
1
0
/
9
0
9
0
K
0

چخزر

|مجاز
صنایع چوب خزر کاسپین|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/13%
حجم
1
0
8
0
1
0
/
9
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/51
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/7%
  • صنعت+12/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت65,400پایین ترین قیمت62,300

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 12/84 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/30 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 121/18 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/85
69,250بازه قیمت روز60,250
11/63 B
حقیقی
10/34 B
0/00
حقوقی
1/30 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
24/15
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه27/24
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین-سهامی خاص67/54%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین7/18%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-1/66%شخص حقیقی1/38%شرکت مدیریت کاوه پوشش پارسیان-سهامی خاص-1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین
  14/36 M
  33/37 K

نمادهای هم گروه (محصولات چوبی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
چفیبرچفیبر
8,300-1/09
8/13 B
14/94 T
28/1%
-252/52 M
1/82-
چنوپاچنوپا
73,500-2/97
163/17 M
38/22 T
71/9%
0/00
0/5-