شبصیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
8
0
%
حجم
سهم
1
0
/
7
0
0
0
M
تصویر نماد شبصیر

شبصیر

|مجاز
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
7
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/82
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,450پایین ترین قیمت16,840

  بازده ماهانه

  شبصیرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  13/78 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شبصیر
18,030بازه قیمت روز16,330
21/10 B
حقیقی
7/32 B
8/01 B
حقوقی
21/79 B
 • تعداد معاملات
  2
  0
  9
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  76/86 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  13/78 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  301/49 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/61
 • حجم عرضه344/41 K
 • حجم تقاضا1/77 M
تعدادحجم خریدقیمت
159116,850
38,79716,840
617,71316,830
517,95016,820
518,59016,810
قیمتحجم فروشتعداد
17,090421,88979
17,1309,5751
17,2204001
17,3408,5001
17,37014,3881
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/36
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  2,500,000,000
 • درصد شناور
  %18/35
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/98
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱:۱۵”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (شبصیر1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۳:۲۵”
  بازگشایی نماد معاملاتی (شبصیر1) و توقف نماد مذکور در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۱:۳۰”
  توقف نماد (شبصیر1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۱۴:۳۰”
  بازگشایی نماد معاملاتی (شبصیر1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۸۱۳:۰۷”
  توقف نماد‌ معاملاتی (شبصیر1) در پایان جلسه معاملات
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پالایش پارسیان سپهر-سهامی خاص-22/58%مؤسسه بنیادپانزده خرداد19/99%شرکت واسط مالی خرداد-بامسئولیت محدود-16/12%شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا6/06%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -3/65%شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران-سهامی خاص-3/33%شرکت نفت پارس-سهامی عام-2/99%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا2/26%شخص حقیقی1/93%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -1/68%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد