بالاس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/17%
حجم
1
0
/
4
0
1
0
M
0

بالاس

|مجاز
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/17%
حجم
1
0
/
4
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  3
  0
  /
  5
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/49
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+13/2%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت39,450پایین ترین قیمت37,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 5/71 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  0
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -12/70 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 148/63 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/42
41,800بازه قیمت روز37,900
40/87 B
حقیقی
53/57 B
12/70 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
8/26
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E15/27
 • P/Eگروه123/07
 • EPS2,481
 • P/S
  2/30
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/01 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 835/39 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 1/96 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 38/38 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 33/30 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-41/72%ذذذبازارگردان شرک19553ذبالاس6/09%شخص حقیقی3/33%شخص حقیقی1/51%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  ذذذبازارگردان شرک19553ذبالاس
  9/15 M
  -112/43 K

نمادهای هم گروه (پیمانکاری صنعتی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خصدراخصدرا
2,428-0/91
80/04 B
63/66 T
92/1%
-2/39 B
1/1839/96
وپساوپسا
2,185-2/97
525/64 M
5/46 T
7/9%
0/00
0/5253/2