بالاس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/63%
حجم
1
0
/
2
0
9
0
M
0

بالاس

|مجاز
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/63%
حجم
1
0
/
2
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  6
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/42
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/86%
  • صنعت
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت36,250پایین ترین قیمت35,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۱۹
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 5/42 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/86%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 12/12 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 1/56 B
 • قدرت خریدار به فروشنده7/69
36,250بازه قیمت روز32,850
46/79 B
حقیقی
34/67 B
0
حقوقی
12/12 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
8/1
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام150,000,000
 • سهام شناور
  45/13 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه16/02
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-41/72%ذذذبازارگردان شرک19553ذبالاس7/25%شخص حقیقی3/33%شخص حقیقی1/51%شخص حقیقی1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  ذذذبازارگردان شرک19553ذبالاس
  10/89 M
  -6/84 K

نمادهای هم گروه (پیمانکاری صنعتی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خصدراخصدرا
2
0
,
1
0
8
0
2
0
-1/71%
8
0
7
0
/
8
0
8
0
B
0
57/21 T
85/47%
0
1/23-
وپساوپسا
1
0
,
7
0
2
0
2
0
-0/69%
1
0
8
0
/
2
0
5
0
B
0
4/30 T
6/43%
7/11 B
1/33-