بهپاک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/45%
حجم
6
0
/
2
0
9
0
M
تصویر نماد بهپاک

بهپاک

|مجاز
صنعتی بهپاک|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/45%
حجم معاملات
6
0
/
2
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  3
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/51
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,748پایین ترین قیمت3,580

  بازده ماهانه

  بهپاکصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بهپاک
 • ارزش بازار
  19/88 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  4
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/12
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  155/36 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/21
3,748بازه قیمت روز3,392
23/46 B
حقیقی
23/46 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/36
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  5,332,000,000
 • درصد شناور
  %35/76
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/98
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-62/94%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گروه توسعه بهشهر1/3%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد