ثباغ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/39%
حجم
7
0
/
6
0
4
0
M
تصویر نماد ثباغ

ثباغ

|مجاز
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/39%
حجم معاملات
7
0
/
6
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  7
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,000پایین ترین قیمت15,000

  بازده ماهانه

  ثباغصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4,681,961,650ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثباغ
 • ارزش بازار
  40/58 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  9
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/29
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/68 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  411/10 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/33
16,220بازه قیمت روز14,100
113/05 B
حقیقی
117/74 B
4/68 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/34
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  2,640,000,000
 • درصد شناور
  %15/69
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 44/15
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک سپه55/44%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -9/35%شرکت بین المللی توسعه ساختمان-سهامی عام-8/47%شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص-5/68%شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص-2/89%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/27%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.آرمان انصار1/21%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد