داوه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
8
0
%
حجم
سهم
1
0
/
7
0
5
0
M
تصویر نماد داوه

داوه

|مجاز
داروسازی آوه سینا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
7
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,500پایین ترین قیمت9,220

  بازده ماهانه

  داوهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -10/03 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

داوه
9,580بازه قیمت روز9,220
6/20 B
حقیقی
16/23 B
10/03 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  4
  0
  9
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  9/27 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/17
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -10/03 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  126/57 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/31
 • حجم عرضه2/40 M
 • حجم تقاضا243/72 K
تعدادحجم خریدقیمت
12,0008,940
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
9,220624,12519
9,2707622
9,30028,7351
9,3401101
9,41036,6091
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/41
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/38 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,000,000,000
 • درصد شناور
  %34/09
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/79
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۵۱۵:۱۲”
  بازگشایی نماد معاملاتی (داوه1)
  ۱۴۰۳/۲/۴۱۳:۰۶”
  توقف نماد معاملاتی (داوه1) به منظور بررسی معاملات
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۲۱:۴۰”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (داوه1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۱۳:۱۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (داوه1)، (گکوثر1)،( وسپهر1) و ( فسوژ1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۸۱۳:۱۴”
  بازگشایی نماد معاملاتی (داوه1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی39/88%شخص حقیقی8/42%شخص حقیقی8/36%شخص حقیقی4/99%شخص حقیقی3/14%شخص حقیقی1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد