وملل
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
9
0
%
حجم (مشکوک)
سهم
1
0
8
0
/
9
0
8
0
M
تصویر نماد وملل

وملل

|مجاز
اعتباری ملل|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
9
0
%
حجم معاملات(مشکوک)
سهم
1
0
8
0
/
9
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  9
  0
  /
  8
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,140پایین ترین قیمت2,095

  بازده ماهانه

  ومللصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -37/90 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وملل
2,165بازه قیمت روز2,081
1/99 B
حقیقی
39/88 B
37/90 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  42/04 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -37/90 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  124/10 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/09
 • حجم عرضه1/57 M
 • حجم تقاضا25/78 K
تعدادحجم خریدقیمت
234,7282,109
160,0002,104
1199,0202,101
4263,0602,100
123,5902,098
قیمتحجم فروشتعداد
2,1355,0001
2,1371,2001
2,13917,7881
2,1401,0691
2,14515,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/82
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  20,000,000,000
 • درصد شناور
  %34/16
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/97
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۴:۲۲”
  عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام مؤسسه اعتباری ملل (هوملل03061)
  امروز
  ۱۳:۱۵”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  امروز
  ۱۲:۳۲”
  توقف نماد (وملل1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۱۳:۴۵”
  عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام مؤسسه اعتباری ملل (هوملل03061)
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۱۳:۱۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (وملل1) و (سامان1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت زاگرس تجارت کیمیاپایدار-سهامی خاص-8/82%IFMصندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو8/37%شرکت توسعه توس بان امین-سهامی خاص-7/83%شرکت گسترش سرمایه هوشمند-سهامی خاص-7/32%شرکت گروه مالی ملل-سهامی خاص-6/26%شرکت افق رهبادخاوران توس-سهامی خاص-4/78%BFMصندوق س.اختصاصی بازارگردانی پاداش.پ.پ4/09%شخص حقیقی3/33%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل2/62%شخص حقیقی2/62%صندوق س دراوراق بهاداربادرآمدثابت اعتمادملل2/6%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر2/36%شرکت تامین انرژی سپنتاتوس-سهامی خاص-1/62%شرکت تجارت نصرالبرز-سهامی خاص-1/16%شخص حقیقی1/06%شرکت خاوران جم گسترش تابران-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد