حآسا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
0
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
6
0
5
0
%
حجم
سهم
2
0
/
1
0
8
0
M
تصویر نماد حآسا

حآسا

|مجاز
آسیاسیر ارس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
0
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
6
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
1
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  9
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/49
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,040پایین ترین قیمت6,850

  بازده ماهانه

  حآساصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -7/39 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حآسا
7,110بازه قیمت روز6,850
7/58 B
حقیقی
14/97 B
7/40 B
حقوقی
5/97 M
 • تعداد معاملات
  3
  0
  0
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  15/44 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/12
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -7/39 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  77/36 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/53
 • حجم عرضه942/40 K
 • حجم تقاضا432/75 K
تعدادحجم خریدقیمت
11,0006,890
11,0006,880
17326,870
295,9356,860
591,5796,850
قیمتحجم فروشتعداد
7,04028,6111
7,06028,5801
7,08010,0001
7,09014,2291
7,10010,8043
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  1,800,000,000
 • درصد شناور
  %16/55
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/92
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۷۱۳:۵۷”
  بازگشایی نماد معاملاتی (حآسا1)
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۱۴:۲۲”
  توقف نمادهای معاملاتی (شتوکا1)، (حآسا1) و (دکپسول1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۳۱۴:۳۱”
  بازگشایی نماد معاملاتی (حآسا1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴:۱۳”
  توقف نمادهای‌ معاملاتی (کتوکا1) و (حآسا1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۴/۱۹۱۳:۳۰”
  بازگشايي نماد معاملاتي (حآسا1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توکاریل-سهامی عام-81/8%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فولادمبارکه1/65%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد