عالیس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/81%
حجم
1
0
/
9
0
7
0
M
ع

عالیس

|مجاز
بهار رز عالیس چناران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/81%
حجم معاملات
1
0
/
9
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/79
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,060پایین ترین قیمت5,890

  بازده ماهانه

  عالیسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,921,902,670ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

عالیس
 • ارزش بازار
  53/55 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/92 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  47/64 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی3/32
6,360بازه قیمت روز5,760
9/15 B
حقیقی
11/07 B
2/55 B
حقوقی
628/12 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  9,000,000,000
 • درصد شناور
  %12/78
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/78
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی22/82%شخص حقیقی22/82%شخص حقیقی22/82%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.ثروت پویا9/77%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان6/91%شخص حقیقی1/05%صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد