زپارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/19%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/49%
حجم
3
0
3
0
7
0
/
2
0
1
0
K
تصویر نماد زپارس

زپارس

|مجاز
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/19%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/49%
حجم معاملات
3
0
3
0
7
0
/
2
0
1
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -7/07
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت37,170پایین ترین قیمت36,150

  بازده ماهانه

  زپارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  187,386,310ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

زپارس
 • ارزش بازار
  51/33 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  187/39 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  116/82 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/62
38,810بازه قیمت روز35,130
10/16 B
حقیقی
9/98 B
2/20 B
حقوقی
2/39 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
10/15
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  558/14 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,395,340,000
 • درصد شناور
  %10/86
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/91
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت شهرکهای کشاورزی-سهامی خاص-38/12%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -33/99%شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا-سهامی خاص-14/37%IFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی توسعه مل1/46%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد