غزر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/44%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
حجم
1
0
1
0
/
7
0
3
0
M
تصویر نماد غزر

غزر

|مجاز
صنعتی زر ماکارون|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/44%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
حجم معاملات
1
0
1
0
/
7
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -12/41
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,325پایین ترین قیمت2,253

  بازده ماهانه

  غزرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  130,738,785ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غزر
 • ارزش بازار
  55/66 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  3
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  130/74 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  72/92 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/68
2,450بازه قیمت روز2,130
26/33 B
حقیقی
26/19 B
321/31 M
حقوقی
452/05 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/65
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  9/80 Mسهم
 • تعداد سهام
  24,500,000,000
 • درصد شناور
  %22/29
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/08
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی33/53%شرکت توسعه صنعتی غذایی زر-سهامی عام-9/8%شخص حقیقی9/69%شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام-س.خ-9/3%شخص حقیقی7/17%شخص حقیقی7/11%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد