وسینا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
1
0
%
حجم
سهم
5
0
/
1
0
3
0
M
تصویر نماد وسینا

وسینا

|مجاز
بانک سینا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
/
1
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  9
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,013پایین ترین قیمت1,941

  بازده ماهانه

  وسیناصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4/54 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وسینا
2,019بازه قیمت روز1,941
1/27 B
حقیقی
5/82 B
5/29 B
حقوقی
745/72 M
 • تعداد معاملات
  5
  0
  9
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  78/80 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/54 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  47/16 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/32
 • حجم عرضه2/02 M
 • حجم تقاضا13/82 M
تعدادحجم خریدقیمت
130,0001,940
255,2151,930
198,3191,900
14,2001,880
13,2531,871
قیمتحجم فروشتعداد
1,941422,8322
1,94314,9443
1,9442,8641
1,95034,7802
1,960522,8213
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/53
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  10/15 Mسهم
 • تعداد سهام
  25,383,850,000
 • درصد شناور
  %20/66
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه3/26
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۲۰:۲۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۵:۳۰”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۸:۵۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۹:۰۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۵:۱۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی35/85%نهادصندوق توسعه ملی33%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -4/13%شرکت توسعه سینا-سهامی خاص-1/95%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/88%شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا-سهامی خاص-1/3%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/23%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد