ومدیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
5
0
%
حجم
سهم
9
0
9
0
6
0
/
1
0
4
0
K
تصویر نماد ومدیر

ومدیر

|مجاز
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
9
0
9
0
6
0
/
1
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/57
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,170پایین ترین قیمت4,080

  بازده ماهانه

  نمادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان
  26/47 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ومدیر
4,185بازه قیمت روز4,021
3/41 B
حقیقی
3/39 B
644/42 M
حقوقی
670/89 M
ابزار تکنیکال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  36/98 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  26/47 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  83/29 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  2/33
 • حجم عرضه1/38 M
 • حجم تقاضا110/15 K
تعدادحجم خریدقیمت
11,2504,087
216,2304,085
218,9504,084
49,5044,082
120,0004,060
قیمتحجم فروشتعداد
4,0913471
4,100195,2131
4,1501,4394
4,1706982
4,1773,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/60 Mسهم
 • تعداد سهام
  9,000,000,000
 • درصد شناور
  %14/23
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/11
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۹:۰۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۲:۳۸”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(کساوه)،(سیمرغ)،(ونیکی)،(ومدیر)،(کچاد)
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۴:۰۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(سیمرغ)،(ونیکی)،(ومدیر)
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۳:۱۷”
  توقف نمادهای معاملاتی(ونیکی)،(ولملت)،(ومدیر)،(ثبهساز)،(امید)
  ۱۴۰۱/۱۲/۲۲۱۲:۴۵”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(خزر)،(سپ)،(وتوسم)،(ومدير)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق بازنشستگی کشوری58/91%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-13/21%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -8/13%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک2/88%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/34%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/3%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نمادآخرین قیمت و درصدقیمت پایانی و درصدحجم معاملاتارزش معاملاتخالص ورود و خروج پول حقیقینمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد