ومدیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
%
حجم
سهم
2
0
/
1
0
3
0
M
تصویر نماد ومدیر

ومدیر

|مجاز
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
1
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,220پایین ترین قیمت4,137

  بازده ماهانه

  ومدیرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -7/14 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ومدیر
4,305بازه قیمت روز4,137
1/76 B
حقیقی
8/89 B
7/14 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  37/65 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -7/14 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  46/20 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/55
 • حجم عرضه1/38 M
 • حجم تقاضا110/15 K
تعدادحجم خریدقیمت
12,6624,080
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
4,1981,5672
4,1992361
4,2005,0001
4,20835,0002
4,20939,7192
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/60 Mسهم
 • تعداد سهام
  9,000,000,000
 • درصد شناور
  %14/28
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/13
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۹:۰۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۲:۳۸”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(کساوه)،(سیمرغ)،(ونیکی)،(ومدیر)،(کچاد)
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۴:۰۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(سیمرغ)،(ونیکی)،(ومدیر)
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۳:۱۷”
  توقف نمادهای معاملاتی(ونیکی)،(ولملت)،(ومدیر)،(ثبهساز)،(امید)
  ۱۴۰۱/۱۲/۲۲۱۲:۴۵”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(خزر)،(سپ)،(وتوسم)،(ومدير)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق بازنشستگی کشوری58/91%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-13/21%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -8/13%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک2/83%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/34%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/3%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد