کرازی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/7%
حجم
3
0
0
0
/
0
0
2
0
M
تصویر نماد کرازی

کرازی

|مجاز
کارخانجات تولیدی شیشه رازی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/7%
حجم معاملات
3
0
0
0
/
0
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  2
  0
  /
  7
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -9/36
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,469پایین ترین قیمت1,400

  بازده ماهانه

  کرازیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5,176,185,712ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کرازی
 • ارزش بازار
  46/28 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  7
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/18 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  189/85 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/6
1,534بازه قیمت روز1,334
37/59 B
حقیقی
42/77 B
5/20 B
حقوقی
27/69 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
9/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  13/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  32,500,000,000
 • درصد شناور
  %32/79
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 10/25
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی18%شرکت مفیدشیشه -سهامی خاص -8/6%شرکت نفیس شیشه-سهامی خاص-8%شخص حقیقی6/54%شخص حقیقی4/14%شخص حقیقی4/14%شخص حقیقی2/79%شخص حقیقی2/14%شخص حقیقی2/07%شخص حقیقی2/01%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.ثروت پویا1/64%شخص حقیقی1/42%شخص حقیقی1/41%شخص حقیقی1/21%شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-1/04%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد