کرازی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
3
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
3
0
5
0
%
حجم
سهم
4
0
3
0
/
7
0
4
0
M
تصویر نماد کرازی

کرازی

|مجاز
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
3
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
3
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
4
0
3
0
/
7
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  6
  0
  /
  6
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -19/86
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,076پایین ترین قیمت1,066

  بازده ماهانه

  کرازیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2/46 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کرازی
1,108بازه قیمت روز1,066
43/14 B
حقیقی
45/60 B
3/51 B
حقوقی
1/04 B
 • تعداد معاملات
  6
  0
  1
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  34/65 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/14
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/46 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  178/27 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/32
 • حجم عرضه13/46 M
 • حجم تقاضا5/77 M
تعدادحجم خریدقیمت
2320,0001,066
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
1,0691,200,0003
1,0761,5001
1,0775,0001
1,08510,0001
1,08640,0002
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
8/71
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  11/64 Mسهم
 • تعداد سهام
  32,500,000,000
 • درصد شناور
  %32/64
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/14
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۱۴:۰۲”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(مداران)،(کرازی)،(خزامیا)،(کهمدا)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۸۱۳:۰۸”
  توقف نمادهای معاملاتی(خزر)،(خزامیا)،(همراه)،(وتوشه)،(کرازی)،(قمرو)
  ۱۴۰۲/۳/۲۸۱۳:۵۵”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي(دفارا)،(كرازي)
  ۱۴۰۲/۳/۱۷۱۳:۱۰”
  توقف نمادهاي معاملاتي(كرازي)،(خفنر)
  ۱۴۰۲/۲/۵۱۴:۲۷”
  بازگشايي نماد معاملاتي(كرازي)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی17/99%شرکت مفیدشیشه -سهامی خاص -8/6%شرکت نفیس شیشه-سهامی خاص-8%شخص حقیقی6/55%شخص حقیقی4/14%شخص حقیقی4/14%شخص حقیقی2/83%شخص حقیقی2/14%شخص حقیقی2/07%شخص حقیقی2/01%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.ثروت پویا1/65%شخص حقیقی1/42%شخص حقیقی1/41%شخص حقیقی1/21%شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-1/14%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد