وبشهر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
5
0
%
حجم
سهم
2
0
/
3
0
9
0
M
تصویر نماد وبشهر

وبشهر

|مجاز
توسعه صنایع بهشهر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
3
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -11/64
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,387پایین ترین قیمت3,387

  بازده ماهانه

  وبشهرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2/92 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وبشهر
3,525بازه قیمت روز3,387
5/17 B
حقیقی
8/09 B
2/92 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  6
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  86 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/92 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  123/18 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/11
 • حجم عرضه2/14 M
 • حجم تقاضا2/13 M
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
3,3871,047,75023
3,3903,0001
3,4961,5001
3,49910,0001
3,511761,0003
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  10 Mسهم
 • تعداد سهام
  25,000,000,000
 • درصد شناور
  %22/95
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/81
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۶۱۲:۴۰”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(وتجارت)،(کنور)،(وتوصا)،(وبشهر)،(رکیش)
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۵:۵۴”
  توقف نماد (وبشهر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۴:۱۱”
  توقف نماد (وبشهر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۵:۱۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۲:۴۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(ولصنم)،(وبیمه)،(تنوین)،(وبشهر)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -46/31%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-8/94%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -8/34%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -4/08%شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام -3/99%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -2/27%صندوق بازنشستگی کشوری1/87%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد