بترانس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/66%
حجم
2
0
6
0
/
5
0
1
0
M
0

بترانس

|مجاز
ایران ترانسفو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/66%
حجم
2
0
6
0
/
5
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  6
  0
  /
  0
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -19/7
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+17/5%
  • صنعت+11/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,902پایین ترین قیمت2,856

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو)
  • ۱۴۰۲/۷/۱
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 104/40 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  1
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -24/60 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 127/50 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/64
3,089بازه قیمت روز2,685
45/64 B
حقیقی
70/25 B
30/43 B
حقوقی
5/83 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
35/98
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 14/56 M
 • تعداد سهام36,402,756,000
 • سهام شناور
  26/41 %
نسبت‌های مالی
 • P/E8/59
 • P/Eگروه14/81
 • EPS334
 • P/S
  2/82
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 36/47 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 50/76 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 61/97 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 99/52 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 148/50 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 168/70 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام-33/64%شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز-س .ع -16/35%شرکت مدیریت ساخت وتهیه کالای آب وبرق-سهامی خاص-15%بانک تجارت2/89%بانک صادرات ایران2/72%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -1/58%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1/37%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
19,9902/96
3/07 B
6/00 T
2/07%
2/70 B
22/46112/51
بایکابایکا
27,200-2/86
54/40 M
13/73 T
4/73%
0/00
-131/03
بشهاببشهاب
22,100-1/97
25/74 B
16/11 T
5/55%
-878/31 M
0/3812/07
بکاببکاب
12,540-2/46
63/17 B
6/15 T
2/12%
-3/72 B
0/9343/12
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
1/29%---
بموتوبموتو
2,7650/91
15/31 B
55/71 T
19/2%
-2/86 B
0/6410/83
بتکبتک
259,200-1/98
1/22 B
2/33 T
0/8%
0/00
0/941,143/77
بالبربالبر
25,880-4/99
56/57 B
16/56 T
5/71%
-1/22 B
0/5882/75
بکامبکام
2,839-1/41
57/61 B
38/83 T
13/38%
-1/52 B
0/6918/84
بنیروبنیرو
4,148-2/41
24/98 B
39/07 T
13/46%
-5/40 B
0/4610/39
بسویچبسویچ
4,311-0/05
2/19 B
55/57 T
19/15%
-1/20 B
1/1212/35
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
1/21%---
بکابلبکابل
32,1002/38
171/76 B
32/86 T
11/32%
93/98 B
3/22-