بترانس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
حجم
1
0
2
0
/
9
0
3
0
M
تصویر نماد بترانس

بترانس

|مجاز
ایران ترانسفو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
حجم معاملات
1
0
2
0
/
9
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  7/17
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,670پایین ترین قیمت2,604

  بازده ماهانه

  بترانسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4,353,163,194ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بترانس
 • ارزش بازار
  95/74 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  3
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/35 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  186/75 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/15
2,806بازه قیمت روز2,440
29/51 B
حقیقی
33/86 B
4/51 B
حقوقی
158/87 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
26/16
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  14/56 Mسهم
 • تعداد سهام
  36,402,756,000
 • درصد شناور
  %25/23
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/61
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -33/64%شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز-س .ع -16/51%شرکت مادر.ت.مدیریت س وت کالای آب وبرق ساتکاب.س خ15%بانک تجارت2/89%بانک صادرات ایران2/72%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -1/58%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1/37%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد