وتوصا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/28%
حجم
1
0
8
0
/
5
0
3
0
M
تصویر نماد وتوصا

وتوصا

|مجاز
گروه س توسعه صنعتی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/28%
حجم معاملات
1
0
8
0
/
5
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  5
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -3/02
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,069پایین ترین قیمت1,050

  بازده ماهانه

  وتوصاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -9,105,391,142ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وتوصا
 • ارزش بازار
  36/99 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  7
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -9/11 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  78/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/49
1,134بازه قیمت روز986
10/46 B
حقیقی
19/57 B
9/12 B
حقوقی
19/12 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  14/30 Mسهم
 • تعداد سهام
  35,000,000,000
 • درصد شناور
  %61/48
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/26
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه بامسئولیت18/7%شرکت گروه توسعه مالی فیروزه-سهامی خاص-5/3%شخص حقیقی2/29%FIN Turquoise Partners Limited2%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.توسعه فیروزه پویا1/93%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -1/8%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-1/5%شخص حقیقی1/37%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/34%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/29%FIN Turquoise Trading Limited1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد