ثامید
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
7
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
7
0
%
حجم
سهم
8
0
/
7
0
8
0
M
تصویر نماد ثامید

ثامید

|مجاز
توسعه و عمران امید|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
7
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
8
0
/
7
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  5
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,067پایین ترین قیمت1,923

  بازده ماهانه

  ثامیدصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2/60 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثامید
2,102بازه قیمت روز1,828
12/05 B
حقیقی
14/65 B
5/43 B
حقوقی
2/83 B
 • تعداد معاملات
  8
  0
  2
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  70/07 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/60 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  86/66 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  2/96
 • حجم عرضه4/02 M
 • حجم تقاضا1/60 M
تعدادحجم خریدقیمت
148,2731,950
18801,949
11,4361,948
211,7031,946
110,0001,943
قیمتحجم فروشتعداد
1,9815,1806
1,98235,0002
1,9835181
1,9848501
1,98530,0001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/13
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  14/13 Mسهم
 • تعداد سهام
  65,253,000,000
 • درصد شناور
  %15/26
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه16/05
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۱۲:۴۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(خمحور)،(حکشتی)،(ثامید)،(رکیش)،(دالبر)
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۱۱:۳۰”
  توقف نماد (ثامید1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۲:۳۸”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(پی پاد)،(غشصفا)،(ثامید)
  ۱۴۰۳/۱/۲۸۱۴:۱۹”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثامید)،(غشصفا)
  ۱۴۰۳/۱/۲۵۱۲:۳۹”
  توقف نمادهای معاملاتی(ثامید)،(غشصفا)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر-سهامی خاص -53/89%شرکت ره آوردتدبیرکیش -سهامی خاص -26%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا4/85%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد