وتوکا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
حجم
8
0
/
3
0
5
0
M
تصویر نماد وتوکا

وتوکا

|مجاز
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
حجم معاملات
8
0
/
3
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  /
  5
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  3/83
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,949پایین ترین قیمت3,855

  بازده ماهانه

  وتوکاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -20,327,034,994ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وتوکا
 • ارزش بازار
  47/19 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  9
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -20/33 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  93/98 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/29
4,154بازه قیمت روز3,612
4/89 B
حقیقی
25/21 B
22/67 B
حقوقی
2/34 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/27
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/84 Mسهم
 • تعداد سهام
  12,110,000,000
 • درصد شناور
  %30/66
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فولادمبارکه اصفهان54/19%شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس -سهامی خاص -10/33%شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام-3/32%شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز-س .ع -1/5%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد