دتماد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/91%
حجم
4
0
0
0
0
0
/
6
0
4
0
K
تصویر نماد دتماد

دتماد

|مجاز
تولیدمواداولیه داروپخش|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/91%
حجم معاملات
4
0
0
0
0
0
/
6
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  /
  4
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  70/23
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت61,690پایین ترین قیمت59,600

  بازده ماهانه

  دتمادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  9,915,857,800ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دتماد
 • ارزش بازار
  43/67 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  9/92 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  349/52 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/66
61,700بازه قیمت روز53,640
24/47 B
حقیقی
14/55 B
0
حقوقی
9/92 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/56
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  286/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  715,000,000
 • درصد شناور
  %18/97
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/14
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-77/59%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -2/28%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد