خمحور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3
0
/
4
0
8
0
%
حجم
سهم
4
0
/
0
0
9
0
M
تصویر نماد خمحور

خمحور

|مجاز
تولید محور خودرو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3
0
/
4
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
4
0
/
0
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,349پایین ترین قیمت4,070

  بازده ماهانه

  خمحورصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2/84 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خمحور
4,349بازه قیمت روز3,935
13/91 B
حقیقی
16/75 B
3/66 B
حقوقی
824/42 M
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  27/11 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/84 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  262/52 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/72
 • حجم عرضه1/46 M
 • حجم تقاضا811/38 K
تعدادحجم خریدقیمت
280,4844,349
1104,250
12,3664,210
120,3454,200
17,1454,183
قیمتحجم فروشتعداد
4,44045,0001
4,5832,0001
4,70030,0001
4,7544,0001
4,7901,1501
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/39
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/06 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,325,419,000
 • درصد شناور
  %8/43
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-4/81
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۱۲:۴۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(خمحور)،(حکشتی)،(ثامید)،(رکیش)،(دالبر)
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۱۴:۳۶”
  توقف نماد (خمحور1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۱۳:۲۱”
  توقف نماد (خمحور1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۱۱:۲۹”
  توقف نماد (خمحور1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۲/۴/۲۶۱۲:۳۶”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(كروي)،(خمحور)،(تايرا)،(ساراب)،(فسرب)،(لسرما)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایران خودرو85/07%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان3/35%شرکت ایران خودرودیزل-سهامی عام-3/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد