وتوسم
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
6
0
/
5
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
6
0
/
2
0
1
0
%
حجم
سهم
5
0
1
0
/
7
0
7
0
M
تصویر نماد وتوسم

وتوسم

|مجاز
سرمایه گذاری توسعه ملی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
6
0
/
5
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
6
0
/
2
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
1
0
/
7
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  2
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,250پایین ترین قیمت4,071

  بازده ماهانه

  وتوسمصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  42/15 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وتوسم
4,683بازه قیمت روز4,071
212/99 B
حقیقی
212/94 B
0
حقوقی
42/15 M
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  7
  0
  0
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  53/37 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/4
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  42/15 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  421/75 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/97
 • حجم عرضه34/34 M
 • حجم تقاضا5/89 M
تعدادحجم خریدقیمت
1370,7504,091
2222,6024,082
135,0004,081
349,0744,080
83,200,0004,073
قیمتحجم فروشتعداد
4,100149,9441
4,10438,6321
4,115135,3691
4,1302,005,0006
4,139164,7701
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/20 Mسهم
 • تعداد سهام
  13,000,000,000
 • درصد شناور
  %13/17
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۲۲۰:۵۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (وتوسم)،(حفاری)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۴:۰۵”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(وتوسم)،(چکاپا)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۳:۳۸”
  توقف نماد معاملاتی(وتوسم)
  ۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴:۴۶”
  اطلاعیه عرضه عمده سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم4) - ادامه
  ۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴:۴۶”
  اطلاعیه عرضه عمده سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم4) - ادامه
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -58/28%شرکت گروه توسعه اقتصادی بام-سهامی خاص-26/83%IFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی توسعه مل1/72%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد