کترام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-11/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-10/79%
حجم
4
0
/
0
0
2
0
M
0

کترام

|مجاز
تولیدی کاشی تکسرام|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-11/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-10/79%
حجم
4
0
/
0
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -10/62
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/4%
  • صنعت-3/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,940پایین ترین قیمت7,440

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   آگهی ثبت افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 12/91 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  6
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/24%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -10/48 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 138/01 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/4
8,370بازه قیمت روز7,290
19/05 B
حقیقی
29/53 B
11/54 B
حقوقی
1/05 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
10/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 843/64 K
 • تعداد سهام1,696,407,000
 • سهام شناور
  56/18 %
نسبت‌های مالی
 • P/E13/15
 • P/Eگروه11/7
 • EPS571
 • P/S
  3/29
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 4/56 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 4/72 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 5/93 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 43/93 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 64/46 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی8/08%شخص حقیقی7/59%شخص حقیقی6/49%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم4/77%شرکت ترمه سرامیک-سهامی خاص-4/48%شخص حقیقی3/61%صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین2/8%شخص حقیقی1/71%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/37%شرکت پاک انرژی نیکوگستر-سهامی خاص-1/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم
  80/93 M
  59/55 K
  شخص حقیقی
  27/17 M
  2/47 K

نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کحافظکحافظ
6,930-3/29
6/62 B
35/63 T
27/85%
-3/66 B
0/47/21
کصدفکصدف
22,0502/99
9/86 B
7/94 T
6/2%
1/64 B
1/614/78
کپارسکپارس
10,8802/07
20/69 B
17/79 T
13/91%
-10/08 B
0/847/24
کسعدیکسعدی
7,830-0/76
6/87 B
7/83 T
6/12%
2/61 M
1/112/92
کساوهکساوه
58,230-6/36
10/07 B
30/84 T
24/1%
-4/32 B
0/217/18
کلوندکلوند
41,910-0/76
7/82 B
16/76 T
13/1%
-417/19 M
1/057/29
کنگار
ک
1,0000
0/00
50/25 B
0/04%---
کاصفا
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/12%---
کنیلو
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/12%---
کچینی
ک
1,0000
0/00
167/03 B
0/13%---
کهرامکهرام
36,750-1/89
6/83 B
2/76 T
2/15%
0/00
1-
کارام
ک
8,090-4/94
101/02 M
7/88 T
6/16%
0/00
1-