تکنو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/64%
حجم
4
0
/
9
0
5
0
M
تصویر نماد تکنو

تکنو

|مجاز
تکنوتار|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/64%
حجم معاملات
4
0
/
9
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  2
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -2/66
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,850پایین ترین قیمت6,460

  بازده ماهانه

  تکنوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -13,376,481,280ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تکنو
 • ارزش بازار
  5/55 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  9
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/59
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -13/38 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  101/87 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/38
7,050بازه قیمت روز6,390
18/03 B
حقیقی
31/41 B
14/70 B
حقوقی
1/33 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/72
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/23 Mسهم
 • تعداد سهام
  840,000,000
 • درصد شناور
  %75/90
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/25
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی12/79%شخص حقیقی4/37%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا4/05%شخص حقیقی1/47%شخص حقیقی1/42%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد