پتایر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/65%
حجم
4
0
/
0
0
1
0
M
تصویر نماد پتایر

پتایر

|مجاز
ایران تایر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/65%
حجم معاملات
4
0
/
0
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -5/99
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,470پایین ترین قیمت2,400

  بازده ماهانه

  پتایرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -65,129,805ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پتایر
 • ارزش بازار
  31/58 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -65/13 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  78/43 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/69
2,616بازه قیمت روز2,274
9/65 B
حقیقی
9/71 B
65/13 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
8/93
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  6/24 Mسهم
 • تعداد سهام
  13,000,000,000
 • درصد شناور
  %26/97
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/34
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت انرژی گسترسینا-سهامی خاص-50/99%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -12/93%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی4/13%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین2/22%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا1/44%کارگزاری توسعه سرمایه دنیا1/32%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد