پتایر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/45%
حجم
1
0
8
0
/
5
0
1
0
M
0

پتایر

|مجاز
ایران تایر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/45%
حجم
1
0
8
0
/
5
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  3
  0
  /
  4
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -12/96
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/7%
  • صنعت+2/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,380پایین ترین قیمت2,328

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 30/50 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  9
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/14%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -216/62 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 158/07 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/59
2,547بازه قیمت روز2,215
42/99 B
حقیقی
43/21 B
436/62 M
حقوقی
220/00 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
10/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 5/29 M
 • تعداد سهام13,000,000,000
 • سهام شناور
  27/02 %
نسبت‌های مالی
 • P/E14/15
 • P/Eگروه23/93
 • EPS166
 • P/S
  1/31
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 20/53 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 32/46 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت انرژی گسترسینا-سهامی خاص-50/99%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-12/93%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی4/13%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین2/14%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا1/43%کارگزاری توسعه سرمایه دنیا1/32%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  278/85 M
  181/61 K

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
44,7002/14
8/69 B
10/06 T
3/5%
-3/60 B
1/767/08
پکویرپکویر
6,9402/5
34/88 B
45/39 T
15/81%
-867/06 M
1/0310/67
پشاهنپشاهن
141,7502/98
385/13 M
8/55 T
2/98%
212/63 M
5/2164/41
پاساپاسا
16,990-3/21
12/95 B
32/28 T
11/24%
-4/12 B
0/429/88
پلاستپلاست
13,030-1/66
14/75 B
6/51 T
2/27%
0/00
1/295/36
پلاسکپلاسک
6,3904/88
66/10 B
9/33 T
3/25%
7/62 B
1/36-
پسهندپسهند
57,190-0/44
4/39 B
20/02 T
6/97%
-210/59 M
18/75
پدرخشپدرخش
10,640-0/47
13/66 B
5/32 T
1/85%
-836/98 M
0/6717/64
پکرمانپکرمان
30,3101/47
25/12 B
76/58 T
26/68%
-9/33 B
1/178/87
پیزدپیزد
14,370-0/43
42/16 B
29/31 T
10/21%
1/24 B
1/7612/24
پارتاپارتا
7,0504/91
205/63 B
43/71 T
15/23%
-34/12 B
0/2-