بسویچ

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/42%
حجم
1
0
/
9
0
7
0
M
0

بسویچ

|مجاز
پارس سویچ|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/42%
حجم
1
0
/
9
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  2
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -16/88
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/8%
  • صنعت+1/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,300پایین ترین قیمت4,118

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 54/80 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  0
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -7/17 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 49/64 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/19
4,511بازه قیمت روز4,083
1/04 B
حقیقی
8/21 B
7/17 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
16/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/16 M
 • تعداد سهام12,889,988,000
 • سهام شناور
  30/35 %
نسبت‌های مالی
 • P/E11/83
 • P/Eگروه14/81
 • EPS349
 • P/S
  4/45
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی46/58%شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب صبا-سهامی عام -5/04%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/61%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-2/52%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/9%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/85%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/66%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/47%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/35%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/27%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1/14%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1/13%شرکت س اگیلان س.خ-م ک م ف ع-1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
20,7002/92
5/73 B
6/21 T
1/83%
2/79 B
3/02116/13
بایکابایکا
27,200-2/86
111/11 M
13/73 T
4/06%
0/00
-131/03
بشهاببشهاب
20,940-4/99
29/64 B
15/27 T
4/51%
5/62 B
0/5411/31
بکاببکاب
12,220-1/86
29/04 B
6/00 T
1/77%
3/52 B
1/0142/46
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
1/11%---
بموتوبموتو
2,684-0/9
19/65 B
54/07 T
15/98%
6/70 B
1/610/29
بتکبتک
256,350-2
2/88 B
2/31 T
0/68%
0/00
11,135/45
بترانسبترانس
2,874-1/14
114/74 B
104/62 T
30/92%
-13/06 B
0/738/55
بالبربالبر
25,340-4/47
8/66 B
16/22 T
4/79%
-633/15 M
0/5580/42
بکامبکام
2,793-4/38
35/61 B
38/20 T
11/29%
-404/41 M
0/6718/5
بنیروبنیرو
4,107-4/69
24/99 B
38/68 T
11/43%
441/96 M
0/9510/17
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
1/03%---
بکابلبکابل
35,000-0/86
85/64 B
35/83 T
10/59%
-50/99 B
0/46-