بسویچ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/6%
حجم
8
0
1
0
3
0
/
0
0
8
0
K
تصویر نماد بسویچ

بسویچ

|مجاز
پارس سویچ|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/6%
حجم معاملات
8
0
1
0
3
0
/
0
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -10/88
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,880پایین ترین قیمت4,690

  بازده ماهانه

  بسویچصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -704,469,920ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بسویچ
 • ارزش بازار
  63/81 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -704/47 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  52/81 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/4
5,320بازه قیمت روز4,640
3/17 B
حقیقی
3/87 B
704/47 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
17/43
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/16 Mسهم
 • تعداد سهام
  12,889,988,000
 • درصد شناور
  %30/41
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/61
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی46/58%شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب صبا-سهامی عام-5/04%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/61%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-2/52%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/9%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/85%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/66%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/47%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/35%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/27%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1/14%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1/13%شرکت س اگیلان س.خ-م ک م ف ع-1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد