سصوفی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/5%
حجم
5
0
5
0
3
0
/
2
0
8
0
K
تصویر نماد سصوفی

سصوفی

|مجاز
سیمان صوفیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/5%
حجم معاملات
5
0
5
0
3
0
/
2
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  28/2
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت36,970پایین ترین قیمت35,960

  بازده ماهانه

  سصوفیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,004,254,290ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سصوفی
 • ارزش بازار
  40/07 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/00 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  168/13 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/04
38,020بازه قیمت روز33,060
16/14 B
حقیقی
18/14 B
4/02 B
حقوقی
2/01 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  440/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,100,000,000
 • درصد شناور
  %29/89
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/92
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام-57/73%شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-6/93%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز1/69%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-1/4%شرکت سیمان داراب-سهامی عام-1/22%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/14%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد