سپاها
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/59%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
حجم
1
0
/
0
0
4
0
M
تصویر نماد سپاها

سپاها

|مجاز
سیمان سپاهان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/59%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
حجم معاملات
1
0
/
0
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/69
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,400پایین ترین قیمت20,090

  بازده ماهانه

  سپاهاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -10,537,468,520ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سپاها
 • ارزش بازار
  49/44 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  1
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -10/54 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  131/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/6
21,580بازه قیمت روز18,760
10/49 B
حقیقی
21/02 B
10/54 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  980/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  2,450,000,000
 • درصد شناور
  %30/38
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/81
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام -36/1%شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص-16/68%شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-5/18%شرکت سرمایه گذاری آینده نگرالگوریتم -سهامی خاص1/89%شرکت سرمایه گذاری ارشک -سهامی عام -1/87%شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام-1/65%شرکت سیمان ساوه-سهامی عام-1/53%شرکت سیمان ارومیه-سهامی عام-1/47%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-1/13%شرکت بیمه کوثر-سهامی عام -1/08%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگان1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد