سپید
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/63%
حجم
5
0
/
9
0
7
0
M
تصویر نماد سپید

سپید

|مجاز
سپید ماکیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/63%
حجم معاملات
5
0
/
9
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  8
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  33/7
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,280پایین ترین قیمت7,960

  بازده ماهانه

  سپیدصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  8,298,598,110ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

سپید
 • ارزش بازار
  72/81 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  2
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  8/30 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  172/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/23
8,510بازه قیمت روز7,410
32/35 B
حقیقی
24/05 B
15/97 B
حقوقی
24/27 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
13/73
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/60 Mسهم
 • تعداد سهام
  9,000,000,000
 • درصد شناور
  %22/05
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/2
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی24/11%شخص حقیقی23/77%شخص حقیقی22/81%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا3/98%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان2/27%صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد