وسپه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/59%
حجم (مشکوک)
6
0
5
0
/
5
0
7
0
M
تصویر نماد وسپه

وسپه

|ممنوع-متوقف
سرمایه گذاری سپه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/59%
حجم معاملات(مشکوک)
6
0
5
0
/
5
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  1
  0
  2
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -26/25
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,100پایین ترین قیمت5,010

  بازده ماهانه

  وسپهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  153,526,318,500ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وسپه
 • ارزش بازار
  152/91 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  4
  0
  3
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/22
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  153/53 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  364/64 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/88
5,410بازه قیمت روز4,710
270/56 B
حقیقی
117/04 B
41/84 B
حقوقی
195/36 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  12/16 Mسهم
 • تعداد سهام
  30,400,000,000
 • درصد شناور
  %22/13
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/26
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -65/5%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ7/35%شرکت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص-1/99%شرکت مدیریت ارزش آفرینان آویژه-سهامی خاص-1/93%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد