وسپه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
0
0
2
0
%
حجم
سهم
8
0
/
2
0
7
0
M
تصویر نماد وسپه

وسپه

|مجاز
سرمایه گذاری سپه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
0
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
8
0
/
2
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  3
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,170پایین ترین قیمت4,058

  بازده ماهانه

  وسپهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1/84 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وسپه
4,184بازه قیمت روز4,020
25/22 B
حقیقی
27/06 B
8/71 B
حقوقی
6/87 B
 • تعداد معاملات
  5
  0
  4
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  124/67 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/84 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  171/54 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/67
 • حجم عرضه3/65 M
 • حجم تقاضا851/55 K
تعدادحجم خریدقیمت
316,3004,059
14,2004,056
211,5004,053
151,3004,052
150,0004,051
قیمتحجم فروشتعداد
4,105244,3322
4,12410,5002
4,1301,4042
4,1429,8001
4,1505,0001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  12/16 Mسهم
 • تعداد سهام
  30,400,000,000
 • درصد شناور
  %22/12
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/13
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۲۱:۴۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۱۴:۲۳”
  توقف نماد معاملاتی(وسپه)
  ۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۲:۴۴”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(كرماشا)،(وسپه)
  ۱۴۰۱/۱۱/۲۴۱۴:۳۰”
  بازگشايي نماد معاملاتي(وسپه)
  ۱۴۰۱/۱۱/۱۸۱۴:۳۹”
  توقف نمادهاي معاملاتي(وسپه)،(ساربيل)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -65/52%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ7/35%شرکت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص-1/99%شرکت مدیریت ارزش آفرینان آویژه-سهامی خاص-1/92%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد