وصنعت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/6%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/48%
حجم
5
0
4
0
/
4
0
7
0
M
تصویر نماد وصنعت

وصنعت

|مجاز
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/6%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/48%
حجم معاملات
5
0
4
0
/
4
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  4
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  41/94
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,565پایین ترین قیمت1,515

  بازده ماهانه

  وصنعتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  3,021,526,529ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وصنعت
 • ارزش بازار
  43/34 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  8
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/3
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  3/02 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  275/51 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/14
1,600بازه قیمت روز1,392
84/31 B
حقیقی
81/28 B
0
حقوقی
3/02 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  11/20 Mسهم
 • تعداد سهام
  18,000,000,000
 • درصد شناور
  %15/44
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/21
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران -س .ع -50/83%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -16/3%شخص حقیقی7/94%شخص حقیقی3/75%شخص حقیقی2/4%شخص حقیقی2/32%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد