سمازن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
حجم
5
0
7
0
9
0
/
6
0
9
0
K
تصویر نماد سمازن

سمازن

|مجاز
سیمان مازندران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
حجم معاملات
5
0
7
0
9
0
/
6
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  3
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  52/56
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت26,600پایین ترین قیمت25,300

  بازده ماهانه

  سمازنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -6,194,532,710ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سمازن
 • ارزش بازار
  63/99 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -6/19 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  94/25 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/61
26,970بازه قیمت روز23,450
6/50 B
حقیقی
12/70 B
8/84 B
حقوقی
2/65 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/78
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  986/40 Kسهم
 • تعداد سهام
  2,466,000,000
 • درصد شناور
  %21/92
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/92
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان-سهامی خاص20/24%شرکت گروه صنایع سیمان کرمان-سهامی عام-19/48%شرکت سیمان شمال-سهامی عام-17/38%شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-8/8%شرکت سیمان قائن-سهامی عام-2/9%شرکت سیمان ارومیه-سهامی عام-2/28%شخص حقیقی2%شرکت آینده سازان صنعت سیمان-سهامی خاص-1/5%PRXسبد-شرک37608--شرک24406-1/3%IFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی توسعه مل1/1%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی -سهامی عام -1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد