کساپا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/58%
حجم (مشکوک)
6
0
4
0
/
5
0
8
0
M
تصویر نماد کساپا

کساپا

|مجاز
سایپاشیشه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/58%
حجم معاملات(مشکوک)
6
0
4
0
/
5
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  4
  0
  4
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -15/54
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,950پایین ترین قیمت12,630

  بازده ماهانه

  کساپاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1,276,533,200ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کساپا
 • ارزش بازار
  34/38 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  ,
  6
  0
  5
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %2/46
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/28 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  342/15 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/59
13,950بازه قیمت روز12,630
828/69 B
حقیقی
827/41 B
652/18 M
حقوقی
1/93 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
7/34
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/24 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,628,104,000
 • درصد شناور
  %28/98
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 10/19
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایرانی تولیداتومبیل سایپا-سهامی عام-68/24%شخص حقیقی1/75%شخص حقیقی1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد