کساوه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/23%
حجم
1
0
/
3
0
3
0
M
تصویر نماد کساوه

کساوه

|مجاز
صنایع کاشی و سرامیک سینا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/23%
حجم معاملات
1
0
/
3
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  /
  9
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  26/87
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,690پایین ترین قیمت19,200

  بازده ماهانه

  کساوهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -19,074,957,260ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کساوه
 • ارزش بازار
  29/80 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -19/07 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  156/12 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/39
20,190بازه قیمت روز17,550
6/87 B
حقیقی
25/94 B
19/07 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
21/56
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  800/43 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,529,550,000
 • درصد شناور
  %17/99
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/43
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس-سهامی خاص-51%شرکت چینی ایران14/96%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی11/01%موسسه صندوق رفاه وتامین آتیه کارکنان پست بانک1/39%شرکت فناوران ایده پردازصبا-سهامی خاص-1/31%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز1/25%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد