کساوه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/19%
حجم
1
0
8
0
/
0
0
8
0
K
0

کساوه

|مجاز
صنایع کاشی و سرامیک سینا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/19%
حجم
1
0
8
0
/
0
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/81
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/8%
  • صنعت+5/4%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت62,990پایین ترین قیمت60,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توقف فعالیت یکی از خطوط تولید کاشی دیواری شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 33/13 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -237/05 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 43/39 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/31
67,070بازه قیمت روز58,310
867/87 M
حقیقی
1/10 B
237/05 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
29/27
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 211/82 K
 • تعداد سهام529,550,000
 • سهام شناور
  20/38 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/7
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس-سهامی خاص-51%شرکت چینی ایران14/96%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی11/01%موسسه صندوق رفاه وتامین آتیه کارکنان پست بانک1/39%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز1/24%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کحافظکحافظ
7,270-1/37
4/46 B
37/38 T
33/02%
-1/95 B
0/63-
کصدفکصدف
21,300-2/78
8/24 B
7/67 T
6/77%
-3/62 B
0/23-
کپارسکپارس
10,9400/92
21/04 B
17/89 T
15/81%
-8/44 B
0/75-
کترامکترام
8,5302/56
74/52 B
14/47 T
12/78%
2/02 B
1/82-
کسعدیکسعدی
7,6700/26
10/94 B
7/67 T
6/78%
-766/42 M
0/87-
کلوندکلوند
42,420-0/56
2/66 B
16/97 T
14/99%
-388/44 M
1/02-
کنگار
ک
1,0000
0/00
50/25 B
0/04%---
کاصفا
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/13%---
کنیلو
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/13%---
کچینی
ک
1,0000
0/00
167/03 B
0/15%---
کهرامکهرام
36,600-1/89
4/90 B
2/75 T
2/42%
0/00
0/92-
کارام
ک
8,090-2/97
51/02 M
7/88 T
6/96%
0/00
1-