سشمال
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
5
0
%
حجم
ریال
9
0
8
0
8
0
/
8
0
3
0
K
تصویر نماد سشمال

سشمال

|مجاز
سیمان شمال|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
5
0
%
حجم معاملات
ریال
9
0
8
0
8
0
/
8
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -7/84
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,070پایین ترین قیمت18,710

  بازده ماهانه

  سشمالصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -14/63 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سشمال
19,070بازه قیمت روز18,710
2/04 B
حقیقی
16/66 B
16/50 B
حقوقی
1/87 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  31/84 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -14/63 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  81/49 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/26
 • حجم عرضه55/37 K
 • حجم تقاضا50/54 K
تعدادحجم خریدقیمت
150,54218,710
000
قیمتحجم فروشتعداد
19,07040,3732
21,71015,0002
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/45
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  861/57 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,700,000,000
 • درصد شناور
  %15/28
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/64
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۵۱۳:۳۴”
  بازگشایی نماد معاملاتی(سشمال)
  ۱۴۰۳/۱/۱۸۱۳:۲۱”
  توقف نمادهای معاملاتی(سشمال)،(ولغدر)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۷۱۲:۴۱”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(شغدیر)،(خگستر)،(سیدکو)،(سشمال)،(البرز)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۱۴:۰۴”
  بازگشایی نماد معاملاتی(سشمال)
  ۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۲:۵۰”
  بازگشایی نماد معاملاتی(سشمال)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان-سهامی خاص66/32%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -5/26%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -3/92%IFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی توسعه مل3/3%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه2/26%بانک ملی ایران2/23%شرکت سیمان داراب-سهامی عام-1/43%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد