غشاذر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
6
0
%
حجم
سهم
3
0
/
0
0
4
0
M
تصویر نماد غشاذر

غشاذر

|مجاز
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
6
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
/
0
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -5/47
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,300پایین ترین قیمت6,120

  بازده ماهانه

  نمادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -183/60 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غشاذر
6,360بازه قیمت روز6,120
18/48 B
حقیقی
18/66 B
183/60 M
حقوقی
0
ابزار تکنیکال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  5
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  10/51 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/22
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -183/60 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  136/90 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/58
 • حجم عرضه848/27 K
 • حجم تقاضا414/64 K
تعدادحجم خریدقیمت
110,0006,090
110,0006,080
120,0006,040
110,0005,520
120,0005,510
قیمتحجم فروشتعداد
6,120527,9897
6,150111,3906
6,22061,2443
6,23090,02611
6,24010,3094
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/88
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/68 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,370,136,000
 • درصد شناور
  %20/76
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/75
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۵۱۲:۴۱”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(شهر)،(غشاذر)،(خشرق)،(فولاژ)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۴:۱۲”
  بازگشایی نماد معاملاتی(غشاذر)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۵۱۹:۰۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۳۱۸:۵۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۱۱۸:۰۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع شیرایران75/57%شرکت سرمایه گذاری صباجهاد-سهامی خاص-2/18%شرکت بیمه ملت -سهامی عام -1/49%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نمادآخرین قیمت و درصدقیمت پایانی و درصدحجم معاملاتارزش معاملاتخالص ورود و خروج پول حقیقینمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد