غشاذر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/24%
حجم
4
0
3
0
5
0
/
4
0
3
0
K
تصویر نماد غشاذر

غشاذر

|مجاز
پگاه آذربایجان غربی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/24%
حجم معاملات
4
0
3
0
5
0
/
4
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/79
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,800پایین ترین قیمت8,360

  بازده ماهانه

  غشاذرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -707,354,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غشاذر
 • ارزش بازار
  11/55 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -707/35 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  88/73 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/78
8,990بازه قیمت روز7,830
2/93 B
حقیقی
3/64 B
767/70 M
حقوقی
60/35 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/93
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/79 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,370,136,000
 • درصد شناور
  %18/30
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/29
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع شیرایران77/76%شرکت بیمه ملت -سهامی عام -1/49%شخص حقیقی1/43%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد