شوینده
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/26%
حجم
4
0
4
0
0
0
/
6
0
4
0
K
تصویر نماد شوینده

شوینده

|مجاز
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/26%
حجم معاملات
4
0
4
0
0
0
/
6
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  4
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -6/19
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,200پایین ترین قیمت16,910

  بازده ماهانه

  شویندهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,938,960,070ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شوینده
 • ارزش بازار
  17/19 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/94 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  57/15 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/34
18,620بازه قیمت روز16,200
3/72 B
حقیقی
6/65 B
3/76 B
حقوقی
823/91 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  853/24 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,000,000,000
 • درصد شناور
  %17/04
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-76/69%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/82%شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران -سهامی1/74%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه1/71%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد