سهگمت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
0
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
5
0
%
حجم
سهم
5
0
2
0
1
0
/
5
0
1
0
K
تصویر نماد سهگمت

سهگمت

|ممنوع-متوقف
سیمان هگمتان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
0
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
2
0
1
0
/
5
0
1
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  2
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت67,290پایین ترین قیمت65,240

  بازده ماهانه

  سهگمتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سهگمت
62,300بازه قیمت روز54,160
9/01 B
حقیقی
34/03 B
25/27 B
حقوقی
262/81 M
 • تعداد معاملات
  5
  0
  2
  0
  1
  0
  ,
  5
  0
  1
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  47/90 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  120/18 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/47
 • حجم عرضه318/11 K
 • حجم تقاضا38/86 K
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  291/52 Kسهم
 • تعداد سهام
  728,789,000
 • درصد شناور
  %18/81
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/95
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۳:۵۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(سهگمت)،(رتاپ)
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۴:۲۸”
  توقف نمادهای معاملاتی(رتاپ)،(سهگمت)
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۳:۲۶”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۶۱۹:۱۰”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۳/۱۱۲:۵۲”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(سهگمت)،(وايران)،(دكيمي)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان تهران-سهامی عام-68/31%شرکت سیمان داراب-سهامی عام-2/23%صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده1/98%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز1/73%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/68%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو1/57%PRXسبد-شرک37608--شرک24406-1/46%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز1/15%صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد