غشهد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
ریال
2
0
0
0
/
7
0
0
0
K
تصویر نماد غشهد

غشهد

|مجاز
شهد ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
ریال
2
0
0
0
/
7
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  5
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,118پایین ترین قیمت4,118

  بازده ماهانه

  غشهدصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غشهد
4,200بازه قیمت روز4,118
85/23 M
حقیقی
85/23 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  6
  0
 • ارزش بازار
  7/90 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  14/21 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/17
 • حجم عرضه2/95 M
 • حجم تقاضا182/59 K
تعدادحجم خریدقیمت
12,4274,104
114,7834,050
2158,5234,001
15,0004,000
11,8563,699
قیمتحجم فروشتعداد
4,1181,866,71839
4,19093,5201
4,200667,55316
4,39010,0001
4,4703,3903
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/6
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/43 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,900,000,000
 • درصد شناور
  %41/82
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/07
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۷۲۰:۱۱”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (غشهد)،(کگاز)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۸۲۰:۲۰”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (غشهد)،(شگل)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۵۱۹:۰۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۳/۳۰۱۲:۳۸”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(دفرا)،(غشهد)،(ثامان)،(ختراك)
  ۱۴۰۲/۳/۲۹۱۴:۲۱”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي(دفرا)،(ختوقا)،(غشهد)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سپه -سهامی عام -6/1%شخص حقیقی4/95%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -4/41%شخص حقیقی4/12%شخص حقیقی3/72%شخص حقیقی3/66%PRXسبد-شرک80024--شرک00001-3/66%شخص حقیقی3/54%شخص حقیقی3/29%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.توسعه سهام نیکی2/81%شخص حقیقی2/78%شخص حقیقی2/58%شخص حقیقی2/37%شخص حقیقی1/55%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/31%شرکت ثروت آفرین بنیس-سهامی خاص-1/07%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد