سغرب
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم
1
0
8
0
1
0
/
9
0
5
0
K
تصویر نماد سغرب

سغرب

|مجاز
سیمان غرب|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم معاملات
1
0
8
0
1
0
/
9
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  3
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/42
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت41,100پایین ترین قیمت39,470

  بازده ماهانه

  سغربصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,367,140,030ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سغرب
 • ارزش بازار
  20/32 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/37 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  459/04 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/79
43,500بازه قیمت روز37,820
5/05 B
حقیقی
7/42 B
2/37 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/89
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  367/74 Kسهم
 • تعداد سهام
  500,000,000
 • درصد شناور
  %16/60
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/81
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-50/86%شرکت سرمایه گذاری بهمن -سهامی عام -7/15%شرکت دادوستدآریا-سهامی عام-5/41%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -5/29%شرکت سیمان شمال-سهامی عام-5%شرکت سرمایه گذاری آوین-سهامی عام-3/88%شخص حقیقی2%شرکت سیمان داراب-سهامی عام-1/95%شخص حقیقی1/86%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد