سفارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
6
0
%
حجم
سهم
1
0
/
2
0
2
0
M
تصویر نماد سفارس

سفارس

|مجاز
سیمان فارس و خوزستان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
6
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
2
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  0
  0
  /
  0
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت33,290پایین ترین قیمت32,620

  بازده ماهانه

  سفارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -22/98 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سفارس
33,940بازه قیمت روز32,620
14/27 B
حقیقی
37/25 B
25/12 B
حقوقی
2/13 B
 • تعداد معاملات
  9
  0
  6
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  185/40 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -22/98 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  141/25 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/35
 • حجم عرضه846/26 K
 • حجم تقاضا220/57 K
تعدادحجم خریدقیمت
31,69932,880
42,83032,870
53,23032,860
53,54032,850
63,80032,840
قیمتحجم فروشتعداد
32,9303,0041
32,9405,8341
33,03010,4722
33,14030,0001
33,2009101
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
9/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/25 Mسهم
 • تعداد سهام
  5,625,000,000
 • درصد شناور
  %33/84
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/61
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۲۰:۲۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۹:۰۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۵:۱۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۲/۷۲۱:۱۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۱۹:۲۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام-51/28%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -11/89%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/58%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -1/41%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد