شسپا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
0
0
2
0
%
حجم
سهم
4
0
/
5
0
9
0
M
تصویر نماد شسپا

شسپا

|مجاز
نفت سپاهان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
0
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
4
0
/
5
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  5
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -29/33
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,737پایین ترین قیمت4,700

  بازده ماهانه

  شسپاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -15/55 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شسپا
4,890بازه قیمت روز4,700
3/51 B
حقیقی
19/04 B
17/90 B
حقوقی
2/36 B
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  267/46 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -15/55 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  48/10 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/19
 • حجم عرضه2/92 M
 • حجم تقاضا1/53 M
تعدادحجم خریدقیمت
214,2304,710
11499,7794,700
15,8504,462
11,2004,288
12,5004,284
قیمتحجم فروشتعداد
4,73519,2963
4,7377,7941
4,7388401
4,73912,0002
4,74720,0001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/57
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  22/40 Mسهم
 • تعداد سهام
  56,000,000,000
 • درصد شناور
  %12/38
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/02
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۶۱۵:۲۲”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۶:۲۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۴:۴۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۹:۰۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۵:۱۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام-67/56%شرکت پالایش نفت اصفهان-سهامی عام-17/3%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-2/76%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد