شسپا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/73%
حجم
1
0
3
0
/
3
0
2
0
M
0

شسپا

|مجاز
نفت سپاهان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/73%
حجم
1
0
3
0
/
3
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  58/02
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/86%
  • صنعت+4/28%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,047پایین ترین قیمت4,913

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۳۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتشار صورتهای مالی صنایع شیمیایی آریا سولار- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۸/۳۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتشار صورت های مالی شرکت اینترنشنال سولار اویل- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 277/03 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 36/36 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 290/04 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/28
5,156بازه قیمت روز4,666
52/79 B
حقیقی
16/43 B
13/46 B
حقوقی
49/82 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/37
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 22/40 M
 • تعداد سهام56,000,000,000
 • سهام شناور
  12/36 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/08
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام-67/56%شرکت پالایش نفت اصفهان-سهامی عام-17/3%شرکت .س .صندوق بازنشستگی کشوری -سهامی عام -2/76%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ونفتونفت
5
0
,
6
0
3
0
0
0
-0/35%
0
0
28/15 T
0/44%
-5/59 B
1/35-
شرانلشرانل
7
0
6
0
,
3
0
5
0
0
0
0%
0
0
152/70 T
2/41%
2/65 B
1/25-
شپناشپنا
8
0
,
8
0
4
0
0
0
-0/11%
0
0
2006/68 T
31/62%
-119/70 B
0/83-
شبندرشبندر
1
0
0
0
,
3
0
6
0
0
0
-0/48%
0
0
1391/78 T
21/93%
6/33 B
0/93-
شزنگشزنگ
8
0
5
0
,
0
0
5
0
0
0
1/86%
0
0
2/38 T
0/04%
0
1/03-
شپاسشپاس
2
0
9
0
,
9
0
0
0
0
0
0/34%
0
0
71/76 T
1/13%
11/10 B
2-
شنفتشنفت
8
0
,
4
0
0
0
0
0
0/24%
0
0
168/00 T
2/65%
9/37 B
1/94-
شبهرنشبهرن
2
0
3
0
,
4
0
0
0
0
0
-0/21%
0
0
279/63 T
4/41%
-2/45 B
0/57-
شاوانشاوان
2
0
1
0
,
4
0
0
0
0
0
-0/23%
0
0
171/20 T
2/7%
-177/82 M
0/78-
شبریزشبریز
1
0
2
0
,
9
0
3
0
0
0
0/23%
0
0
387/90 T
6/11%
-39/07 B
0/97-
شترانشتران
4
0
,
5
0
7
0
1
0
1/65%
0
0
1257/03 T
19/8%
26/88 B
1/14-
شراز
ش
1
0
3
0
,
8
0
8
0
0
0
0/14%
0
0
152/68 T
2/41%
1/90 B
1/02-