سپ

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/49%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
3
0
/
0
0
0
0
K
0

سپ

|مجاز
پرداخت الکترونیک سامان کیش|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/49%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
3
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  9
  0
  /
  9
  0
  5
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/1%
  • صنعت-1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,150پایین ترین قیمت16,150

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 185/67 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -209/95 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 8/19 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/17
17,040بازه قیمت روز15,420
8/19 M
حقیقی
344/69 M
336/50 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
22/4
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/58 M
 • تعداد سهام11,440,000,000
 • سهام شناور
  4/82 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه28/05
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک سامان-سهامی عام-46/96%بانک رفاه کارگران-سهامی عام-31/48%شرکت بیمه سامان -سهامی عام -7/65%شرکت گروه توسعه مالی واقتصادی سامان-سهامی خاص-5/5%شرکت توسعه امیدآتیه اندیش-سهامی خاص-3/56%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
23,1001/52
8/56 B
14/44 T
1/74%
455/83 M
1-
مفاخرمفاخر
10,2800
10/47 B
8/62 T
1/04%
-250/50 M
0/83-
فن آوافن آوا
5,210-1/33
6/87 B
11/46 T
1/38%
-306/60 M
0/36-
رتاپرتاپ
4,118-1/78
10/01 B
37/06 T
4/47%
-3/14 B
0/89-
رانفوررانفور
5,800-2/93
7/30 B
208/80 T
25/19%
-3/57 B
0/37-
مدارانمداران
9,180-0/43
11/16 B
17/90 T
2/16%
-8/54 B
0/19-
رکیشرکیش
3,274-1/19
5/10 B
22/92 T
2/77%
1/53 B
0/79-
آپآپ
6,7901/93
9/02 B
37/68 T
4/55%
1/25 B
0/93-
سیستمسیستم
18,000-0/33
4/42 B
180/00 T
21/71%
-1/38 B
0/53-
پرداختپرداخت
10,300-3/19
2/05 B
82/40 T
9/94%
-128/70 M
0/26-
رافزارافزا
17,8800/39
9/94 B
6/26 T
0/76%
-1/84 B
2/64-
سپیدارسپیدار
73,3000
5/51 B
51/31 T
6/19%
-2/66 B
3/9-
توسنتوسن
21,7000/23
3/64 B
65/10 T
7/85%
-2/95 B
1/19-
تپسیتپسی
6,7903/31
14/44 B
16/72 T
2/02%
-2/19 B
1/9-
پی پادپی پاد
14,110-2/01
36/66 B
42/33 T
5/11%
-2/18 B
1/92-
فن افزار
ف
14,3400/07
21/96 B
21/51 T
2/6%
-2/86 B
--
مرقام
م
8,9401/01
6/64 B
4/47 T
0/54%
0/00
1/29-