فسپا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
4
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
4
0
%
حجم
سهم
2
0
/
0
0
2
0
M
تصویر نماد فسپا

فسپا

|مجاز
گروه صنعتی سپاهان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
4
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
0
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  9
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,560پایین ترین قیمت8,280

  بازده ماهانه

  فسپاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -13/23 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فسپا
8,560بازه قیمت روز8,240
1/03 B
حقیقی
14/26 B
15/94 B
حقوقی
2/71 B
 • تعداد معاملات
  4
  0
  0
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  32/68 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -13/23 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  44/86 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/24
 • حجم عرضه1/84 M
 • حجم تقاضا1/30 M
تعدادحجم خریدقیمت
11,0008,320
122,8478,310
28,5808,280
439,2238,260
220,4428,250
قیمتحجم فروشتعداد
8,44047,7122
8,450123,0003
8,47052,1452
8,4804,7441
8,4902,9501
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/68 Mسهم
 • تعداد سهام
  3,900,000,000
 • درصد شناور
  %29/19
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/92
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۵:۳۰”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۴:۴۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۹۱۸:۵۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۵۱۹:۰۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۳۱۸:۵۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی8/06%شخص حقیقی5/8%شخص حقیقی5/15%شخص حقیقی4/94%شخص حقیقی4/89%شخص حقیقی3/8%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا3/52%شخص حقیقی3/44%شخص حقیقی3/38%شخص حقیقی3/15%شخص حقیقی3%شخص حقیقی2/27%شخص حقیقی1/89%شخص حقیقی1/89%شخص حقیقی1/71%شخص حقیقی1/68%شخص حقیقی1/65%شخص حقیقی1/46%موقوفه حاج عباس جابرانصاری1/36%FIN StichingDepositaryAmtelonForsatFund1/23%شخص حقیقی1/17%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/13%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/05%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز1/04%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد