سصفها
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6
0
/
3
0
3
0
%
حجم
سهم
2
0
/
0
0
3
0
M
تصویر نماد سصفها

سصفها

|مجاز
سیمان اصفهان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6
0
/
3
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
0
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت28,240پایین ترین قیمت27,300

  بازده ماهانه

  سصفهاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سصفها
28,240بازه قیمت روز24,560
57/02 B
حقیقی
57/02 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  5
  0
  5
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  56/14 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  475/16 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  2/36
 • حجم عرضه869/47 K
 • حجم تقاضا432/72 K
تعدادحجم خریدقیمت
942,130,41428,240
25,53028,000
136,09727,600
115,05427,590
136,12027,580
قیمتحجم فروشتعداد
000
000
000
000
000
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  800 Kسهم
 • تعداد سهام
  2,000,000,000
 • درصد شناور
  %14/56
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/95
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۲:۴۵”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(رکیش)،(رمپنا)،(وغدیر)،(کویر)،(خزر)،(سصفها)
  امروز
  ۱۱:۳۱”
  توقف نماد (سصفها1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۱۳:۱۴”
  بازگشایی نماد معاملاتی(سصفها)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۲:۳۲”
  توقف نماد (سصفها1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۲۱:۵۲”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (سصفها)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه خیریه علی وحسین همدانیان81/2%شرکت توسعه واحداث همدانیان اصفهان-سهامی خاص-2/1%شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام-1/09%شخص حقیقی1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد