وصندوق

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
حجم
1
0
/
0
0
3
0
M
0

وصندوق

|مجاز
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
حجم
1
0
/
0
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -23/22
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/4%
  • صنعت-0/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,660پایین ترین قیمت15,250

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت صبا آرمه)(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۶
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت خدمات گستر صبا انرژی)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 637/64 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/48 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 41/59 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/12
16,770بازه قیمت روز14,590
1/16 B
حقیقی
11/15 B
16/83 B
حقوقی
6/85 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 5/35 M
 • تعداد سهام40,770,000,000
 • سهام شناور
  13/49 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/24
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق بازنشستگی کشوری78/15%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -2/86%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران2/43%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/88%شرکت خدمات گسترصباانرژی -سهامی خاص -1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (شرکتهای چند رشته ای صنعتی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وغدیروغدیر
20,5900/05
61/39 B
1482/48 T
25/48%
-16/13 B
0/63-
وامیدوامید
13,860-1/51
19/15 B
1344/14 T
23/11%
-15/66 B
0/12-
وبانکوبانک
10,170-0/69
59/42 B
277/13 T
4/76%
-9/00 B
0/47-
سینا
س
1,0000
0/00
1/90 T
0/03%---
شستاشستا
1,289-1/82
185/51 B
2108/82 T
36/25%
2/22 B
1/03-
تدبیر
ت
1,0000
0/00
71/00 T
1/22%---
وکغدیروکغدیر
13,870-2/87
66/28 B
532/12 T
9/15%
-38/64 B
0/62-