وصندوق
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
/
8
0
6
0
M
تصویر نماد وصندوق

وصندوق

|مجاز
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
1
0
/
8
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  2
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,500پایین ترین قیمت17,260

  بازده ماهانه

  وصندوقصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -6,209,328,670ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وصندوق
 • ارزش بازار
  708/17 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  4
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -6/21 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  145/65 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/42
18,580بازه قیمت روز16,160
2/04 B
حقیقی
8/25 B
30/19 B
حقوقی
23/99 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/84
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  6/87 Mسهم
 • تعداد سهام
  40,770,000,000
 • درصد شناور
  %14/63
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/27
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق بازنشستگی کشوری78/15%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -2/91%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران2/43%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/88%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد