ساربیل
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/9%
حجم
4
0
8
0
2
0
/
4
0
5
0
K
تصویر نماد ساربیل

ساربیل

|مجاز
سیمان آرتا اردبیل|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/9%
حجم معاملات
4
0
8
0
2
0
/
4
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  7/88
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت21,860پایین ترین قیمت21,040

  بازده ماهانه

  ساربیلصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,150,819,780ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ساربیل
 • ارزش بازار
  30/53 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/15 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  100/33 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/64
22,060بازه قیمت روز19,960
8/13 B
حقیقی
10/28 B
2/15 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/32
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  714/97 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,440,000,000
 • درصد شناور
  %7/40
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/92
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار-سهامی خاص-55/76%شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان-سهامی خاص26/82%شرکت گروه صنایع سیمان کرمان-سهامی عام-4/25%شرکت سیمان شمال-سهامی عام-2/95%شخص حقیقی خارجی1/78%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد